Bộ Y tế quy định giá xét nghiệm Covid-19 mới từ hôm nay (21/2/2022)

10:01 - 21/02/2022 Tin pháp luật
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.


Bộ Y tế quy định giá xét nghiệm Covid-19 mới từ 21/2/2022. Ảnh minh họa

 

Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

 

- Xét nghiệm Covid bằng test nhanh mẫu đơn: 

 

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm Covid theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

 

(trước đây tại Thông tư 16/2021 là 109.700 đồng/xét nghiệm)

 

- Xét nghiệm Covid bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

 

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm Covid theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

(trước đây tại Thông tư 16/2021 là 186.600 đồng/xét nghiệm).

 

Xét nghiệm Covid bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

 

- Trường hợp mẫu đơn: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm Covid cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm. (trước đây tại Thông tư 16 là không quá 518.400 đồng/xét nghiệm)

 

- Trường hợp gộp mẫu: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm Covid cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp.

 

Thông tư 02/2022/TT-BYT được ban hành ngày 18/02/2022, có hiệu lực ngày 21/02/2022 và thay thế Thông tư 16/2021/TT-BYT.

Tailieuluat
Chia sẻ