Bộ Y tế đề nghị tiêm vét các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng

14:42 - 10/03/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn 980/BYT-DP Bộ Y tế đã ban hành về việc tiêm vét các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng.


Bộ Y tế đề nghị tiêm vét các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng. Ảnh minh họa.

 

Để tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm vắc xin trong tiêm chủng mở rộng trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, không để tình trạng dịch chồng dịch; Bộ Y tế đề nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo:

 

- Rà soát, thống kê tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiêm vét cho các đối tượng trong tiêm chủng mở rộng năm 2021 chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tổ chức tiêm chủng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

 

- Xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022 đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng; Rà soát các huyện có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin MR và vắc xin bOPV thấp dưới 90% để xem xét, đề xuất triển khai tiêm bổ sung vắc xin vắc xin bại liệt uống (bOPV), sởi-rubella (MR) cho đối tượng từ 01 - 05 tuổi tại các vùng nguy cơ cao trong trường hợp cần thiết. 

 

- Tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết của tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo người dân đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên và tiêm vét phù hợp ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng.

 

Trước đó, theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 01 tuổi trong 11 tháng năm 2021 mới đạt 84,3%.

 

 Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vắc xin khác như bOPV, IPV, DPT-VGB-Hib, MR cũng chưa đạt tiến độ theo kế hoạch năm 2021.

 

Công văn 980/BYT-DP được ban hành ngày 01/03/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ