Bộ Y tế ban hành giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid mới

08:54 - 10/01/2022 Tin pháp luật
Tại Quyết định số 43/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định 3588/QĐ-BYT hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Covid-19, Bộ Y tế ban hành giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid mới

Giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid mới có vị trí của 7 mũi tiêm. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Quyết định 43/QĐ-BYT thay thế 03 Phụ lục 04, 05, 06 tại Quyết định 3588 bằng các Phụ lục tương ứng, bao gồm:

 

- Phụ lục 04: Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19;

 

- Phụ lục 05: Mẫu báo cáo kết quả tiêm hàng ngày;

 

- Phụ lục 06: Mẫu báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.

 

Các nội dung khác về tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

 

Bộ Y tế đã sửa đổi mẫu xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên cơ sở cập nhật các thay đổi trong việc khuyến cáo tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại trên thế giới. Giấy xác nhận mới nhằm đảm bảo việc điền các thông tin của lịch tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và 1 mũi tiêm nhắc. Cụ thể, gồm:

 

- Liều cơ bản: 3 mũi tiêm. 

 

- Liều bổ sung 1 mũi tiêm 

 

- Liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

 

So với mẫu cũ tại Quyết định 3588/QĐ-BYT chỉ ghi hai mũi cơ bản thì mẫu xác nhận mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm. Tùy từng loại vắc xin được tiêm (mũi cơ bản tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi và loại vắc xin cần tiêm mũi bổ sung) thì một người có thể tiêm đến 7 mũi vắc xin Covid.

 

Quyết định số 43/QĐ-BYT được ban hành ngày 07/01/2022.

 

>> Xem thêm: Theo giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid mới, có phải tiêm 7 mũi không?

Tailieuluat
Chia sẻ