Bộ TTTT hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác qua tổng đài

08:35 - 15/12/2021 Tin pháp luật
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã có Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

 

Ảnh minh họa.

 

Tại Thông tư này, Bộ TTTT hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, cuộc gọi rác như sau:

 

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác:

 

+ Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656, soạn tin nhắn với 01 trong 02 cú pháp:

 

S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác]

 

S (Nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác).

 

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài/ứng dụng.

 

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác:

 

+ Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656

 

Soạn tin nhắn với 01 trong 02 cú pháp:

 

V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác];

 

V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác).

 

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

 

- Với thư điện tử rác:

 

+ Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vneert.vn;

 

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

 

Thông tư này cũng quy định các tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

 

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT  được ban hành ngày 13/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn phản ánh, nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác mới nhất

Tailieuluat
Chia sẻ