Bổ sung vốn, đổi mới phương thức giải quyết nhà ở xã hội

20:08 - 09/04/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020.

 

Bổ sung vốn, đổi mới phương thức giải quyết nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, về giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội như sau:

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 và bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 04 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội. 

 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV năm 2020 theo trình tự thủ tục rút gọn; đề xuất đổi mới phương thức, cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp. 

 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thất, nhất là công nhân. 

 

Nghị quyết 41/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 09/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ