Bộ Nội vụ quy định 5 trường hợp không được thực hiện tinh giản biên chế

16:23 - 15/11/2022 Tin pháp luật
Được quy định tại Công văn 5670/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.


Bộ Nội vụ quy định 5 trường hợp không được thực hiện tinh giản biên chế. Ảnh minh họa.

 

Qua kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, một số Bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chưa đúng đối tượng nên Bộ Nội vụ đã yêu cầu báo cáo, giải trình, đồng thời đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với 05 trường hợp:

 

Một là, chưa đạt trình độ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã;

 

Thứ hai, công chức, viên chức có 02 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế;

 

Thứ ba, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết chế độ tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên;

 

Thứ tư, chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường;

 

Và thứ 5, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

 

Để tránh phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định.

 

Công văn 5670/BNV-TCBC được Bộ Nội vụ ban hành ngày 11/11/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ