Bộ GTVT: Ngăn chặn phát sinh quy định gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh

10:01 - 17/06/2020 Tin pháp luật
Nội dung này được đề cập tại Quyết định 1034/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

 

Bộ GTVT: Ngăn chặn việc phát sinh quy định gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025:

 

- Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật…;

 

- Giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ;

 

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ;

 

- Ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. 

 

Quyết định 1034/QĐ-BGTVT được Bộ Giao thông Vận tải ban hành và có hiệu lực ngày 29/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ