Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tổ chức đi học lại cho học sinh

10:32 - 20/10/2021 Tin pháp luật
Nội dung này được ban hành tại Công văn 4726/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Học sinh ở vùng cấp độ 1 và cấp độ 2 được đi học trực tiếp. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương phân loại xác định cấp độ dịch ở từng địa bàn phường/xã, ở cấp huyện, cấp tỉnh/thành phố để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp phù hợp với các cấp học.

 

Việc dạy và học ở các vùng có cấp độ dịch cũng sẽ được tổ chức thực hiện khác nhau.

 

Đối với vùng cấp độ 1và vùng cấp độ 2: được tổ chức dạy học trực tiếp.

 

Các vùng này phải củng cố điều kiện hạ tầng trang thiết bị công nghệ, thông tin, các phương tiện trong tư thế sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học khác khi tình hình dịch bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp.

 

Đối với địa bàn dịch ở cấp độ 3

 

- Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp dạy trực tuyến, qua truyền hình.

 

- Các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp căn cứ điều kiện thực tế. Ưu tiên dạy trực tiếp đối với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12 nhưng phải bảo đảm giãn cách phù hợp và điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch.

 

Đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4

 

- Tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học...

 

- Với cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ học sinh học tập, vui chơi tại nhà.

 

Giáo viên cần có sự phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình;

 

Ngoài ra, cần có phương án chuyển tài liệu học tập đến các học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, học qua truyền hình.

 

Công văn 4726/BGDĐT-GDTC được ban hành ngày 15/10/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ