Bị phạt đến 100 triệu đồng nếu đe dọa tính mạng nhà báo

08:58 - 11/02/2022 Tin pháp luật
Nội dung này được nêu tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đe dọa tính mạng nhà báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tại điểm d khoản 9 Điều 2 Nghị định 14/2022 quy định phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

(Mức phạt cho hành vi này trước đây được quy định tại tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 119/2020 là từ 40 - 60 triệu đồng)

 

Nghị định 14/2022 còn tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi khác liên quan đến hoạt động báo chí như:

 

- Cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên: pạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng (Trước đây là từ 10 - 20 triệu đồng)

 

- Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên: Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. (Trước đây phạt từ 20 - 30 triệu đồng).

 

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên: Phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng (Trước đây phạt từ 30 - 40 triệu đồng)

 

Các mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

 

Nghị định Nghị định 14/2022/NĐ-CP  được ban hành ngày và có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ