Bảo hiểm nhân thọ là gì? Tại sao phải đóng bảo hiểm nhân thọ?

23:48 - 07/12/2023 Tin pháp luật
Bảo hiểm nhân thọ, một sản phẩm của các công ty kinh doanh bảo hiểm, có ý nghĩa lớn đối với người tham gia, được thiết kế để bảo vệ khỏi những rủi ro về sức khỏe, thân thể và tính mạng. Đây cũng có thể coi là một hình thức tiết kiệm với mức lãi suất ổn định, mang lại nhiều lợi ích đối với người tham gia.

 

1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

 

Bảo hiểm nhân thọ được định nghĩa tại khoản 13 Điều 4 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2022 là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó bên mua phải đóng phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngoài ra tại điều 33 của cùng luật còn có quy định thêm:

Điều 33. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

1. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là tuổi thọ, tính mạng con người.

2. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là sức khoẻ con người.

 

2. Tại sao phải đóng bảo hiểm nhân thọ?

 

Bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với người tham gia:

- Bảo Vệ Tài Chính và An Tâm Cuộc Sống:

- Khi xảy ra sự kiện tai nạn, bệnh tật, người tham gia sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ chi phí, giúp họ vượt qua khó khăn tài chính và duy trì cuộc sống.

- Tạo Nếp Sống Tiết Kiệm và Đầu Tư Tương Lai:

- Tham gia bảo hiểm nhân thọ giúp hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm và tích lũy được số tiền gốc cùng lãi suất nhất định, tạo ra nguồn tài chính cho các mục đích như đầu tư, con ăn học, hay kế hoạch kinh doanh.

- Chăm Sóc Sức Khỏe Tốt Hơn:

- Bảo hiểm nhân thọ giúp người tham gia an tâm chữa bệnh tại các cơ sở y tế cao cấp mà không lo về tài chính, với sự hỗ trợ của doanh nghiệp bảo hiểm.

- San Sẻ Rủi Ro và Hỗ Trợ Cộng Đồng:

- Bảo hiểm nhân thọ cũng giúp san sẻ rủi ro trong cộng đồng, bằng cách lấy số đông để bù đắp cho số ít. Các khoản phí bảo hiểm được đầu tư để tạo ra lợi nhuận, từ đó duy trì hoạt động và chi trả bồi thường cho khách hàng khi gặp rủi ro.

 

3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

 

Hiện nay, có nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ khác nhau:

- Bảo Hiểm Sinh Kỳ: Cho trường hợp người sống tới thời hạn nhất định.

- Bảo Hiểm Tử Kỳ: Được thiết kế cho trường hợp tử vong trong thời hạn nhất định.

- Bảo Hiểm Trọn Đời: Bảo vệ khi người được bảo hiểm tử vong bất kỳ thời điểm nào.

- Bảo Hiểm Hỗn Hợp: Kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và tử kỳ.

- Bảo Hiểm Trả Tiền Định Kỳ: Trả tiền định kỳ sau thời hạn nhất định.

- Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư: Chia lãi suất và quyền lợi bảo hiểm thành hai phần.

- Bảo Hiểm Hưu Trí: Trả tiền khi người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi nhất định.

Mỗi loại hình bảo hiểm nhân thọ phục vụ mục đích khác nhau và mang lại những quyền lợi đặc biệt cho người tham gia.

 


Bảo hiểm nhân thọ (ảnh minh họa)

 

4. Các hình thức đóng phí bảo hiểm nhân thọ

 

Dựa trên Điều 37 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 về đóng phí bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm có thể đóng phí dựa trên những hình thức sau

1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số kỳ phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày.

4. Trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm và không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhóm.

 

5. Các trường hợp không nhận được bảo hiểm nhân thọ

 

Dựa trên Điều 40 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 người tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ không nhận được tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

a) Người được bảo hiểm tự tử trong 02 năm kể từ ngày nộp phí đầu tiên hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng.

b) Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định khác.

c) Người được bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bản thân hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định khác.

d) Người được bảo hiểm chết do thi hành án tử hình.

e) Các trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Trong trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một số người thụ hưởng gây cái chết hoặc thương tật vĩnh viễn cố ý cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải bồi thường cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ không chỉ là một biện pháp bảo vệ tài chính cá nhân mà còn là một phương tiện đầu tư và sự chia sẻ trách nhiệm trong cộng đồng. Quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về mục tiêu tài chính và nhu cầu bảo vệ cá nhân.

 

 

Tài liệu luật
Chia sẻ