Bán bảo hiểm xe cơ giới: Phải giải thích rõ quyền và nghĩa vụ cho chủ xe

10:48 - 22/05/2020 Tin pháp luật
Là nội dung tại Công văn 189/QLBH-PNT của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bán bảo hiểm xe cơ giới: Phải giải thích rõ quyền và nghĩa vụ cho chủ xe. Ảnh minh họa.

 

Để đảm bảo việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, Cục QLBH đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm những điều như sau:

 

Chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

 

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

 

Đồng thời, giải thích rõ về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

 

Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm, tùy theo mức độ, Cục QLBH sẽ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định…

 

Công văn 189/QLBH-PNT được ban hành và có hiệu lực ngày 20/05/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ