8 trường hợp có thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường

09:27 - 22/01/2021 Tin pháp luật
Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

8 trường hợp có thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường (Ảnh minh họa)

 

Theo nội dung tại Nghị định 03, Chính phủ đã bổ sung thêm các trường hợp thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường (bổ sung mới).

 

Cụ thể, ngoài những trường hợp đang quy định tại Điều 13 Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Điều 13 Nghị định 03 đã bổ sung thêm các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường dù có thiệt hại xảy ra:

 

- Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ;

 

- Người lái xe sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn;

 

Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

 

- Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

 

Nghị định 03/2021 có hiệu lực thi hành từ 01/03/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ