7 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

09:07 - 06/05/2020 Tin pháp luật
Được quy định tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được ban hành ngày 05/5/2020.

7 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, các trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:

 

1. Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện.

 

2. Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.

 

3. Nước thải sinh hoạt của:

 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã;

 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch;

 

- Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng.

 

4. Nước làm mát (theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.

 

5. Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn.

 

6. Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân.

 

7. Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

 

Nghị định 53/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ