7 thông tin cá nhân được cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

11:29 - 05/08/2020 Tin pháp luật
Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến đã được Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020.

7 thông tin cá nhân được cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp 7 thông tin hộ tịch sau của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

 

1. Thông tin khi đăng ký khai sinh, bao gồm:

 

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, quốc tịch của người được đăng ký khai sinh;

 

- Họ tên, năm sinh hoặc ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, nơi cư trú của cha, mẹ của người được đăng ký khai sinh;

 

- Nơi đăng ký khai sinh;

 

2. Thông tin về tình trạng hôn nhân, bao gồm:

 

 - Thông tin đăng ký kết hôn; thông tin ghi vào sổ việc thay đổi tình trạng hôn nhân theo Bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

- Thông tin ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

 

3. Thông tin về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

 

4. Thông tin về đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ;

 

5. Thông tin về việc tuyên bố mất tích, hủy tuyên bố mất tích, tuyên bố chết hoặc hủy tuyên bố chết;

 

6. Thông tin đăng ký khai tử.

 

Nghị định 87/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 15/09/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ