6 nơi làm việc gây tổn hại sự phát triển của người dưới 18 tuổi

09:07 - 04/03/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

6 nơi làm việc gây tổn hại sự phát triển của người dưới 18 tuổi (Ảnh minh họa)

 

Trong đó, khoản 3 Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019 được nêu tại Phụ lục IV kèm Thông tư đã liệt kê các địa điểm làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người dưới 18 tuổi theo quy định gồm:

 

- Nơi tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có trong môi trường lao động nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động gồm:

 

+ Điện từ trường, rung, ồn;

 

+ Nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale;

 

+ Các loại chất, tia phóng xạ, bức xạ bởi tia X;

 

+ Các chất độc hại và các tia có hại khác.

 

- Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh.

 

- Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom.

 

- Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 300.

 

- Các công việc ở trong hố sâu hơn 5m.

 

- Làm việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ