5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

17:10 - 22/10/2020 Tin pháp luật
Liên quan đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Ảnh minh họa)

 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, có 05 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Cụ thể:

 

- Trường hợp người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng;

 

- Vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế;

 

- Không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;

 

- Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế.

 

- Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó.

 

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ