5 điều kiện thụ lý khiếu nại để giải quyết tại Tòa án nhân dân

10:46 - 23/06/2020 Tin pháp luật
Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân vừa được ban hành ngày 18/06/2020.

5 điều kiện thụ lý khiếu nại để giải quyết tại tòa án nhân dân. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Tòa án nhân dân, người có thẩm quyền thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ 5 điều kiện sau đây: 

 

1. Nội dung khiếu nại trong Tòa án nhân dân thì việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. 

 

2. Khiếu nại trong thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 

Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định thì người khiếu nại phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

 

3. Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. 

 

4. Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

 

Người khiếu nại có thể tự mình hoặc thông qua người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện thực hiện quyền khiếu nại.

 

Trường hợp người khiếu nại là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự…không thể tự mình khiếu nại thì việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp và phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh. 

 

5. Khiếu nại chưa có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại. 

 

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC được Tòa án nhân dân tối cao ban hành, sẽ có hiệu lực vào ngày 10/08/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ