4 trường hợp viên chức ngành giáo dục thi thăng hạng được miễn thi ngoại ngữ

10:17 - 23/03/2020 Tin pháp luật
Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp ban hành ngày 30/12/2019.

4 trường hợp viên chức thi thăng hạng được miễn thi ngoại ngữ. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức dự thi thăng hạng trong 4 trường hợp sau:

 

- Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

 

- Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

Chứng chỉ này phải còn trong thời hạn quy định tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

 

- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi. 

 

- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. 

 

Ngoài ra, miễn thi tin học đối với viên chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin trở lên.

 

Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ