4 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dược phẩm

08:35 - 12/07/2018 Tin pháp luật
4 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dược phẩm thuộc quyết định 3949/QĐ-BYT Bộ Y tế ban hành ngày 28/6/2018.

4 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyenquang.gov

 

Cụ thể, 4 thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược phẩm bao gồm:

 

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương có thủ tục:

 

Công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược. Do Cục Khoa học công nghệ và đào tạo thực hiện.

 

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

+ Kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược do Cơ sở giáo dục thực hiện

 

+Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược do Cơ sở giáo dục thực hiện.

 

+ Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc do Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thực hiện.

 

Quyết định 3949 /QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ban hành, 28/6/2018.

 

 

Chia sẻ