4 phương án sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn

09:54 - 28/08/2020 Tin pháp luật
Được nêu cụ thể tại Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo vừa được ban hành ngày 25/8/2020.


4 phương án sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể như sau:

 

Phương án 1:

 

Nếu trong 02 năm liên tiếp liền kề trước 10/10 năm nay, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

 

Phương án 2:

 

Nếu trong 02  năm liên tiếp liền kề trước trước 10/10 năm nay, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

 

Phương án 3:

 

Nếu giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

 

Phương án 4:

 

Nếu giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại các phương án trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

 

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, sẽ có hiệu lực vào ngày 10/10/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ