4 mức đánh giá học sinh tiểu học theo quy định mới

10:28 - 10/09/2020 Tin pháp luật
Điều này được quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học được Bộ giáo dục Đào tạo ban hành ngày 04/9/2020.

 
4 mức đánh giá học sinh tiểu học theo quy định mới (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, sẽ đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 4 mức:

 

- Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

 

- Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

 

- Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

 

- Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

 

Quy định đánh giá học sinh tiểu học sẽ được thực hiện theo lộ trình như sau:

 

 Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

 

Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

 

 Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3.

 

Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.

 

Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5.

 

Như vậy, từ năm học này học sinh lớp 1 sẽ được đánh giá theo 4 mức trên, thay vì 3 mức như trước đây là: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, và Chưa hoàn thành.

 

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực từ 20/11/2020

Tailieuluat
Chia sẻ