3 trường hợp sinh viên sư phạm không phải hoàn trả lại học phí

09:29 - 17/11/2020 Tin pháp luật
Từ 15/11/2020, khi Nghị định số 116/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nhiều trường hợp sinh viên sư phạm không phải hoàn trả lại học phí.

3 trường hợp sinh viên sư phạm không phải hoàn trả học phí (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 116/2020, nếu thuộc 03 đối tượng sau thì sinh viên sư phạm không phải hoàn trả học phí và chi phí sinh hoạt gồm:

 

- Sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục.

 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng.

 

Bên cạnh đó, sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học.

 

Tailieuluat
Chia sẻ