3 trường hợp phải đền bù phí đào tạo khi học nâng chuẩn trình độ

09:59 - 02/07/2020 Tin pháp luật
Được quy định cụ thể tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

 

3 trường hợp phải đền bù phí đào tạo khi học nâng chuẩn trình độ. Ảnh minh họa.

 

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS đều từ 01/7/2020-hết 31/12/2030.

 

Khi tham gia nâng trình độ chuẩn, ngoài việc được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục; Được hưởng 100 % lương và các chế độ, phụ cấp… thì giáo viên đi học phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp dưới đây:

 

- Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo;

 

- Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, trừ trường hợp có lí do khách quan bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

 

- Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định.

 

Chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

>>> Xem thêm:

 

Tham gia nâng trình độ chuẩn, giáo viên được hưởng 100% lương

 

Tailieuluat
Chia sẻ