3 nhóm cán bộ, công viên chức được tăng lương 80% từ ngày 10/11/2022

16:39 - 26/09/2022 Tin pháp luật
Được quy định tại Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

 


3 nhóm cán bộ, công viên chức được tăng lương 80% từ ngày 10/11/2022. Ảnh minh họa.

 

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg quy định rõ mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

 

Quy định này được áp dụng đối với các đối tượng trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể gồm 03 đối tượng sau:

 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

 

3. Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

 

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ tiền lương tăng thêm không bao gồm các loại phụ cấp: công vụ, thâm niên nghề, trách nhiệm theo nghề, ưu đãi giáo dục, thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm đêm, làm thêm giờ.

 

Đồng thời số tiền tăng thêm này cũng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

 

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg  được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/09/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022; được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Tailieuluat
Chia sẻ