2 đối tượng được cấp Giấy xác nhận không dương tính với Covid-19

06:59 - 03/04/2020 Tin pháp luật
Công văn 1811/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc xét nghiệm COVID-19 vừa được ban hành.

2 đối tượng được cấp Giấy xác nhận không dương tính với Covid-19. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, để tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam có yêu cầu cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 nhằm mục đích xuất cảnh, sẽ cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 cho 2 đối tượng:

 

Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam cần xuất cảnh vì lý do đặc biệt và có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 có đề nghị chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao của nước đến hoặc của tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hoặc tại nước đến. 

 

Đề nghị cấp Giấy xác nhận của cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên Hiệp Quốc cho các đối tượng nêu trên phải gửi đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm. . 

 

Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu, nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, báo cáo theo quy định.

 

Trong giai đoạn hiện nay không thực hiện thu phí đối với hoạt động này. 

 

Công văn 1811/CV-BCĐ được ban hành ngày 01/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ