11 trường hợp phải thu hồi chứng nhận đăng kí, biển số xe

09:21 - 08/07/2020 Tin pháp luật
Được quy định cụ thể tại Thông tư 58/2020/TT-BCA về định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành ngày 16/06/2020.

11 trường hợp phải thu hồi chứng nhận đăng kí, biển số xe. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, 11 trường hợp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải thu hồi chứng nhận đăng kí, biển số  cụ thể như sau:

 

1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan

 

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho các xe khác.

 

3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

 

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

 

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thuong mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

 

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

 

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định…

 

8. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển…

 

9. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

 

10. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

 

11. Xe đã đăng ký nhưng phát hiển hồ sơ xe giả hoặc cấp biển không đúng quy định.

 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe. Chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan theo quy định. Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc mất cả 2 thì phải có đơn trình bày lí do bị mất…

 

Thông tư 58/2020/TT-BCA được Bộ Công an ban hành, sẽ có hiệu lực vào ngày 01/8/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ