1 lần khám chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

16:32 - 10/01/2023 Tin pháp luật
Đây là nội dung tại Thông tư 18/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 31/12/2022 về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.


1 lần khám chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Ảnh minh họa

 

Theo đó, về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Thông tư này quy định một lần khám chỉ được cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

 

Nếu người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

 

Nếu người lao động trong cùng một thời gian được 02 chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng 01 giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

 

Nếu khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất.

 

Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình Chống lao Quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho 01 lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

 

Thông tư 18 bổ sung đối tượng lao động bị phá thai, nạo, hút thai, sẩy thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Thời gian nghỉ tối đa theo Luật bảo hiểm xã hội hiện hành và không quá 50 ngày.

 

Thông tư 18/2022/TT-BYT được ban hành ngày 31/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2023.

 

Tailieuluat
Chia sẻ