Xử lý người vi phạm luật giao thông là vị thành niên

10:42 - 17/08/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008 và các luật khác thì với từng độ tuổi khác nhau sẽ có những giấy tờ khác nhau khi tham gia giao thông.
Theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:
 
"1. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô." 
Xử lý người vi pham luật giao thông là vị thành niên
              Hình ảnh minh họa: Xử lý người vi pham luật giao thông là vị thành niên
 
Khoản 3 Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:
 
"3. Việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.
 
Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên; trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay;"
 
Nếu người từ 16-18 tuổi điều khiển xe trên 50 cm3 thì bị phạt 400.000 đồng -600.000 đồng theo nghị định 71.
 
Theo Điều 58, Luật giao thông đường bộ quy định :
 
Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông
 
1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 
Như vậy trong trường hợp người điều khiển mượn xe nhưng bị mất GPLX (hoặc không xuất trình trong thời hạn hẹn ghi trên Biên bản) thì chủ xe có bị xử phạt hành vi "Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông"
HươngPT
Chia sẻ