Tự ý ghi thêm số chứng minh nhân dân vào sổ hộ khẩu bị phạt như thế nào?

10:49 - 09/08/2018 Tin pháp luật
Tự ý ghi thêm số chứng minh nhân dân vào sổ hộ khẩu được coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.
Theo Luật cư trú sửa đổi 2013thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú quy định như sau:
 
 1. Các hành vi bị nghiêm cấm
 
 Hộ khẩu là một phương thức quản lý nhân khẩu của một số quốc gia tại Á Đông. Trong phương thức này, đơn vị quản lý xã hội là hộ gia đình, tập thể do một chủ hộ chịu trách nhiệm. Sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp. Khi sinh ra, con được nhập theo hộ khẩu của cha  hoặc mẹ
 
Hộ khẩu có liên quan đến các quyền lợi khác như: phân chia ruộng đất, nhà ở, lương thực, thực phẩm, việc làm, giấy tờ, tiêu chuẩn điện nước, trường học…
 
Khi thay đổi chỗ ở, người dân phải thực hiện thủ tục thay đổi hộ khẩu. Với người dân nhập cư vào thành phố, việc thay đổi hộ khẩu này còn được gọi là nhập hộ khẩu.
 
 Căn cứ khoản 8, điều 8 Luật cư trú 2013 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có trường hợp sau:
 
“8. Thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú.”
 
Theo khoản 5, Điều 15 Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định cách ghi sổ hộ khẩu như sau:
 
“5. Cán bộ đăng ký phải ký, ghi rõ họ, tên tại các trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu và điều chỉnh thay đổi (nếu có). Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu tại mặt trong của bìa trước, trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu có trong sổ và trang điều chỉnh thay đổi (nếu có).”
 
 Như vậy, khi bạn muốn bổ sung thông tin vào sổ hộ khẩu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm ghi các thông tin trong sổ hộ khẩu. Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn tự ý ghi số chứng minh nhân dân vào sổ hộ khẩu của gia đình là vi phạm điều cấm của Luật cư trú.

Tự ý ghi thêm số chứng minh nhân dân vào sổ hộ khẩu bị phạt như thế nào?

Hình ảnh minh họa: Tự ý ghi thêm số chứng minh nhân dân vào sổ hộ khẩu bị phạt thế nào
 
2. Xử phạt hành vi tự ý ghi số chứng minh thư vào sổ hộ khẩu
 
a. Mức xử phạt
Căn cứ vào điều 8 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình:
 
 “Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
 
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 
a) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;
 
b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú;
 
c) Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;
 
d) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;
 
đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định khi có người đến lưu trú;
 
e) Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú……”
 
 Như vậy, theo như quy định trên thì hành vi tự ý ghi số chứng minh thư vào sổ hộ khẩu là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 8 Nghị định 167/2013 NĐ – CP với mức phạt là từ 1.000.000 đến 2.000.000.
 
b. Hình thức xử phạt bổ sung
 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú
 
c. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đối với hành vi Tẩy, xóa, sửa chữa nội dung trong sổ hộ khẩu.
 
 
Chia sẻ