Tra cứu mức lương tối thiểu vùng 2018

11:46 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Từ ngày 01/01/2018, Chính phủ ban hành nghị định số 141/2017/NĐ_CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Mức tăng dao động từ 180.000 đồng - 230.000đồng/ tháng. Chi tiết xem nội dung bên dưới.
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Đối tượng được áp dụng mức tăng trên có người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định của Luật Lao động và các đơn vị, doanh nghiệp thuê mướn lao động theo hình thức hợp đồng. Vùng 1 sẽ là 3,98 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 3,53 triệu đồng, vùng 3 là 3,09 triệu đồng và vùng 4 là 2,76 triệu đồng/tháng.
 
Mức tăng dao động 180.000-230.000 đồng/tháng. Nghị định này cũng nêu rõ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.
 
Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng theo từng địa phương từ ngày 1/1/2018:
 
 Tại Hà Nội: 

 

Tại TP. Hồ Chí Minh: 

 

Chia sẻ