Sinh viên đang học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

17:22 - 16/08/2018 Tin pháp luật
Theo quy định tại Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2016 tnhững trường hợp sau được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:
 
a) Công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
 
 b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
 
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
 
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
 
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
 
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
 
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 

Sinh viên đang học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

   Hình ảnh minh họa: Sinh viên đang học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không

 
Theo quy định trên, trường hợp nam công dân đang học tập tại trường cao đẳng, đại học thì chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Một khóa học tập trung được giải thích như sau:
 
- Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.
 
- Một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.
 
Như vậy trong trường hợp nếu bạn học hệ cao đẳng của trường đại học này và sau khi tốt nghiệp cao đẳng bạn trúng tuyển vào trường đại học thì thời gian học liên thông đại học của bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
 
Trường hợp bạn học liên thông đại học tại trường nhưng bị gián đoạn, không liên tục thì bạn sẽ không thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.
HươngPT
Chia sẻ