Quyết định 1944/QĐ-UBND Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020

Tóm lược

Quyết định 1944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020

Số hiệu: 1944/QĐ-UBND Hà Nội Ngày ban hành: 12/05/2020
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 12/05/2020
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực:
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Nội dung văn bản

Cỡ chữ
BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
12/05/2020
Văn bản được ban hành
1944/QĐ-UBND
12/05/2020
Văn bản có hiệu lực
1944/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản số hiệu Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở cơ sở hoạt động sự nghiệp Văn bản số hiệu Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội số 83/2015/QH13 Văn bản số hiệu Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Văn bản số hiệu Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn bản số hiệu Quyết định 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020" Văn bản số hiệu Luật Quản lý sử dụng tài sản công của Quốc hội số 15/2017/QH14 Văn bản số hiệu Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Luật Quản lý nợ công c Văn bản số hiệu Luật Quy hoạch của Quốc hội số 21/2017/QH14 Văn bản số hiệu Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công Văn bản số hiệu Quyết định 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội Văn bản số hiệu Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô Văn bản số hiệu Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021 Luật Đầu tư côn Văn bản số hiệu Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 Văn bản số hiệu Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Văn bản số hiệu Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 Văn bản số hiệu Nghị quyết 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2020
Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản được sửa đổi (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Chỉ thị 09/CT-UBND triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 01/06/2020
Hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2031/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân

Công văn 2031/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân

Ban hành: 29/05/2020
Hiệu lực: 29/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 102/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2020

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2020

Ban hành: 19/05/2020
Hiệu lực: 19/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1944/QĐ-UBND Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020

Quyết định 1944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 02/06/2020
Hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 49/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Ban hành: 01/06/2020
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ban hành: 01/06/2020
Hiệu lực: 20/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Chỉ thị 09/CT-UBND triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 01/06/2020
Hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ