Quyết định 183/QĐ-CTN lĩnh vực Quyền dân sự

Tóm lược

Quyết định 183/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 68 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành ngày 06/02/2018

Số hiệu: 183/QĐ-CTN Ngày ban hành: 06/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Từ số 399 đến số 400 Ngày đăng công báo: 23/02/2018
Ngành: Lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Chủ tịch nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 594/TTr-CP ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 68 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-CTN ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Lê Đình Bảo Châu, sinh ngày 05/10/1983 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: BLK 81 Pasir Ris Grove #09-47, S518210

Giới tính: Nam

2.

Đinh Quang Lãm, sinh ngày 21/02/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Blk 244 Compassvale Road #15-664, S540244

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Thị Mạnh Khuân, sinh ngày 08/10/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 336A Anchorvale Crescent #16-24, S541336

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Thị Diệu Đề, sinh ngày 10/02/1975 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 118 Corporation Drive #01-462, S610118

Giới tính: Nữ

5.

Trần Thúy An, sinh ngày 11/02/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: BLK 423 Fajar Road #07-521, S670423

Giới tính: Nữ

6.

Trần Cẩm Vy, sinh ngày 30/10/1995 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 248 Jurong East Street 24 #07-62, S600248

Giới tính: Nữ

7.

Lý Xương Minh, sinh ngày 07/02/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 424 Serangoon Central #08-322, S550424

Giới tính: Nữ

8.

Mã Kim An, sinh ngày 26/6/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 543 Bedok North Street 3 #04-1308, S460543

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 19/8/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: BLK 615B Edgefield Plains #05-347, S822615

Giới tính: Nữ

10.

Đặng Thị Nhơn, sinh ngày 04/01/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 489C Choa Chu Kang Avenue 5 #07-221, S683489

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Thị Như Trang, sinh ngày 05/12/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 18 Spottiswoode Park Road #16-09, S088642

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 12/8/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Blk 204 Petir Road #11-625, S670204

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 18/6/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 452 Jurong West Street 42 #03-164, S640452

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Trần Phượng Quyên, sinh ngày 19/5/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 690D Choa Chu Kang Crescent #10-74, S684690

Giới tính: Nữ

15.

Đoàn Thị Thái Hà, sinh ngày 18/6/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 49 Jalan Tiga #04-58, S390049

Giới tính: Nữ

16.

Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 301 Ang Mo Kio Avenue 3 #04-1826, S560301

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 20/10/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 214 Lorong 8 Toa Payoh #18-737, S310214

Giới tính: Nữ

18.

Phan Thị Kim Hoàng, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 191 Lorong 4 Toa Payoh #13-654, S310191

Giới tính: Nữ

19.

Trần Thị Nam Thi, sinh ngày 14/02/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Blk 688F Woodlands Drive 75 #11-80, S736688

Giới tính: Nữ

20.

Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 02/02/1977 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Blk 45 Chai Chee Street #120164, S461045

Giới tính: Nữ

21.

Đỗ Thị Hoàng Yến, sinh ngày 01/10/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 332C Anchorvale Link #03-382, S543332

Giới tính: Nữ

22.

Nguyễn Thị Non, sinh ngày 01/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 246 Serangoon Avenue 3 #05-210, S550246

Giới tính: Nữ

23.

Phan Hùng Sơn, sinh ngày 30/11/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: BLK 16 Simei Rise #04-40, S528807

Giới tính: Nam

24.

Trịnh Hoàng Minh, sinh ngày 02/6/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 28 Bedok North Drive #07-46, S465500

Giới tính: Nam

25.

Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 24/10/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: BLK 633D Senja Road #05-133, S674633

Giới tính: Nữ

26.

Trần Ngọc Phương Thảo, sinh ngày 17/10/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 199 Toa Payoh North #10-1021, S310199

Giới tính: Nữ

27.

Nhan Bội Ngọc, sinh ngày 21/8/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 211B Compassvale Lane #05-212, S542211

Giới tính: Nữ

28.

Võ Thị Bích Vân, sinh ngày 15/5/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 317 Hougang Avenue 7 #11-57, S530317

Giới tính: Nữ

29.

Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 11/10/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 178 Edgefield Plains #12-230, S820178

Giới tính: Nữ

30.

Đào Thiên Hương, sinh ngày 01/7/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 69 Telok Blangah Heights #10-275, S100069

Giới tính: Nữ

31.

Huỳnh Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 06/12/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 262 Boon Lay Drive #12-567, S640262

Giới tính: Nữ

32.

Poh Seng Hwee, sinh ngày 30/7/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 85A Lorong 4 Toa Payoh #19-304, S311085

Giới tính: Nam

33.

Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 14/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 233 Bukit Batok East Avenue 5 #09-57, S650233

Giới tính: Nữ

34.

Trương Thị Diệu Hiền, sinh ngày 19/8/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 29 Jurong West Street 21 #01-06, S649411

Giới tính: Nữ

35.

Lưu Trà My, sinh ngày 23/12/1986 tại Long An

Hiện trú tại: BLK 622A Punggol Central #11-262, S821622

Giới tính: Nữ

36.

Bùi Hưng Đạo, sinh ngày 04/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 295A Compassvale Crescent #11-201, S541295

Giới tính: Nam

37.

Văn Vũ Kim Ngân, sinh ngày 11/11/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 295A Compassvale Crescent #11-201, S541295

Giới tính: Nữ

38.

Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 20/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 232 Bishan Street 22 #10-104, S570232

Giới tính: Nam

39.

Nguyễn Thị Mỹ Nga, sinh ngày 20/8/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: BLK 122C Sengkang East Way #17-31, S543122

Giới tính: Nữ

40.

Leong Ji Hao, sinh ngày 20/3/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 416 Clementi Avenue 1 #24-277, S120416

Giới tính: Nam

41.

Trần Thị Ánh Linh, sinh ngày 12/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 671A Yishun Avenue 4 #06-602, S761671

Giới tính: Nữ

42.

Lê Thị Mai, sinh ngày 12/10/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 131 Geylang East Avenue 1 #01-249, S380131

Giới tính: Nữ

43.

Huỳnh Thị Thu Hà, sinh ngày 13/10/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: BLK 210 Boon Lay Place #08-103, S640210

Giới tính: Nữ

44.

Lương Phượng Dung, sinh ngày 08/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 1E Cantonment Road #45-59, S085501

Giới tính: Nữ

45.

Hoàng Nguyên Thục Nhã, sinh ngày 23/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 127C Kim Tian Road #38-539, S163127

Giới tính: Nữ

46.

Vòng Trung Cường, sinh ngày 03/11/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Blk 303A Punggol Central #06-778, S821303

Giới tính: Nam

47.

Lê Hoàng Thái, sinh ngày 11/6/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 203A Punggol Field #08-310, S821203

Giới tính: Nam

48.

Phạm Thị Tiên, sinh ngày 25/5/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 428 Clementi Avenue 3 #06-448, S120428

Giới tính: Nữ

49.

Lưu Lệ Phụng, sinh ngày 28/01/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 987C Buangkok Green #11-57, S533987

Giới tính: Nữ

50.

Phùng Thị Kiều Vân, sinh ngày 22/6/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 12B Marsiling Lane #28-71, S732012

Giới tính: Nữ

51.

Trà Ngọc Sương, sinh ngày 16/6/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 754 Woodlands Circle #08-572, S731754

Giới tính: Nữ

52.

Ma Ri Dâm, sinh ngày 19/02/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 189B Rivervale Drive #04-1006, S542189

Giới tính: Nữ

53.

Đào Ngọc Liên, sinh ngày 03/7/1984 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: BLK 176A Edgefield Plains #14-158, S821176

Giới tính: Nữ

54.

Trần Nam Hưng, sinh ngày 04/6/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 176A Edgefield Plains #14-158, S821176

Giới tính: Nam

55.

Trần Thu Văn, sinh ngày 08/5/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 102 Jalan Dusun #03-01, S320102

Giới tính: Nam

56.

Trịnh Gia Bình, sinh ngày 26/3/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 445A Fernvale Road #07-409, S791445

Giới tính: Nữ

57.

Võ Thị Bé Mười, sinh ngày 18/9/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 517 Jelapang Road #10-195, S670517

Giới tính: Nữ

58.

Nguyễn Hoàng Minh Hân, sinh ngày 25/3/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 51 Telok Blangah Drive #08-130, S100051

Giới tính: Nữ

59.

Đỗ Ngọc Hương, sinh ngày 12/9/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 372 Jurong East Street 32 #16-382, S600372

Giới tính: Nữ

60.

Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1986 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: BLK 116B Jalan Tenteram #10-547.S322116

Giới tính: Nữ

61.

Phạm Thị Đẹp, sinh ngày 20/6/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 31 Eunos Crescent #04-204, S400031

Giới tính: Nữ

62.

Vũ Hoàng Phương Quế, sinh ngày 04/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 170 Stirling Road #16-1131, S140170

Giới tính: Nữ

63.

Đào Tuấn Sơn, sinh ngày 22/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 170 Stirling Road #16-1131, S140170

Giới tính: Nam

64.

Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 01/01/1983 tại Bình Định

Hiện trú tại: 37 Lorong Marican, S417217

Giới tính: Nữ

65.

Hứa Trần Long, sinh ngày 03/01/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 754 Yishun Street 72 #09-508 S760754

Giới tính: Nam

66.

Phan Phương Anh, sinh ngày 24/01/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 12 West Coast Crescent #01-11 S128042

Giới tính: Nữ

67.

Lưu Thị Yến Ni, sinh ngày 13/3/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: BLK 148 Mei Ling Street #07-109 S140148

Giới tính: Nữ

68.

Hồ Thị Minh Tâm, sinh ngày 08/12/1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: BLK 780E Woodlands Crescent #12-75 S735780.

Giới tính: Nữ

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Tải về

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
06/02/2018
Văn bản được ban hành
183/QĐ-CTN
23/02/2018
Văn bản được đăng công báo
183/QĐ-CTN
06/02/2018
Văn bản có hiệu lực
183/QĐ-CTN

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 1540/QĐ-CTN lĩnh vực Quyền dân sự

Quyết định 1540/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1544/QĐ-CTN lĩnh vực Quyền dân sự

Quyết định 1544/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1542/QĐ-CTN lĩnh vực Quyền dân sự

Quyết định 1542/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Liên bang Nga do Chủ tịch nước ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1545/QĐ-CTN lĩnh vực Quyền dân sự

Quyết định 1545/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ