Quy định về nghỉ dưỡng sức sau thời gian nghỉ ốm đau

09:04 - 31/07/2018 Tin pháp luật
Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH quy định rõ người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì đủ điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Quy định về nghỉ dưỡng sức sau thời gian hưởng chế độ ốm đau:
 
Theo Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH đã nêu rõ, đối với người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì đủ điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
 
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là tối đa 10 ngày với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Quy định về nghỉ dưỡng sức sau thời gian nghỉ ốm đau

Hình ảnh minh họa: Quy định về nghỉ dưỡng sức sau thời gian nghỉ ốm đau
 
Về thời gian hưởng chế độ ốm đau với người nghỉ việc không lương
 
Trong trường hợp người lao động nghỉ việc không lương thì thời gian hưởng chế độ ốm đau trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.
Chia sẻ