Phân chia tài sản giữa hai vợ chồng ly hôn khi sống cùng bố mẹ chồng

10:01 - 11/07/2018 Tin pháp luật
Khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ và đi đến ly hôn thường sẽ phát sinh nhiều vấn đề khi phân chia tài sản chung giữa hai vợ chồng. Nhất là khi sống chung cùng bố mẹ chồng thì việc phân chia tài sản được quy định và xử lý như thế nào?
Để việc phân chia tài sản giữa hai vợ chồng cần xác định một trong những yếu tố sau: Phân chia tài sản giữa hai vợ chồng ly hôn khi sống cùng bố mẹ chồng
Hình ảnh minh họa: Phân chia tài sản khi sống cùng bố mẹ chồng
 
Xác định tài sản chung
 
“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng" : 
 
Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 
Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 
Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”
 
Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
     
“Điều 59: Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn"
    
Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
 
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
 
Chia tài sản ly hôn khi sống cùng bố mẹ chồng
 
 “Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình"
 
Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
 
Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”
 
 
Chia sẻ