Người lao động bị sa thải có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

11:14 - 11/07/2018 Tin pháp luật
Người lao động khi tham gia đang đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đảm bảo đầy đủ theo quy định của luật việc làm. Vậy khi bị sa thải người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Theo quy định tại Luật việc làm 2013 quy định : 
 
“Điều 49. Điều kiện hưởng
 
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
 
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
 
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
 
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
 
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 
e) Chết.”
 
Vậy nên, chỉ trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Thì mới không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bị sa thải vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Về thủ tục làm hồ sơ hưởng bao gồm:
 
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 
- Một bản sao Chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu);
 
- Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật.
 
- Sổ bảo hiểm xã hội ( bản sao có xác nhận của cơ quan bảo hiểm)
 
 

 

Chia sẻ