Mẫu giấy mời dự tham gia đại hội công đoàn

Mẫu giấy mời dự tham gia đại hội công đoàn là mẫu được soạn thảo gửi đến những cá nhân, tập thể đến tham dự buổi đai hội. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ........................................

 

Trân trọng kính mời: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động                                       

quận ...............................

Vào lúc:......giờ……ngày.......tháng......năm... (thứ .............)

Đến tại: Công ty .................................................................

                 Số ...................................................................

Nội dung: Dự lễ ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Lâm thời và kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở. 

     Hân hạnh được đón tiếp!

 

........., ngày...tháng...năm....

 

Giám đốc

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan