Mẫu giấy mời tham dự họp mặt đồng hương thường niên

Mời bạn đọc tham khảo và tải file Mẫu giấy mời tham dự họp mặt đồng hương là mẫu giấy mời họp mặt thường niên nhằm tạo sự gắn kết giữa các anh chị em cùng quê hương tại nơi đang sinh sống, làm việc.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG

Trân trọng kính mời: ......................................................................................................

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và tạo sự gắn kết giữa các anh chị em quê hương …. đang sinh sống, học tập và làm việc tại…….. Ban liên lạc hội đồng hương tỉnh …… tại……..tổ chức buổi gặp gỡ các hội viên.

Thời gian:......................................................................................................................

Địa điểm: ......................................................................................................................

Kinh phí tổ chức: .........................................................................................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

............., ngày.......tháng.......năm.......

 

T/M ban Tổ chức

Chủ tịch câu lạc bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan