Lưu ý sang tên đổi chủ xe máy có cần mua bảo hiểm mới không?

14:58 - 06/09/2018 Tin pháp luật
Khi bạn đã sang tên đổi chủ xe máy rồi mà bảo hiểm mang tên chủ xe cũ vẫn còn hiệu lực thì đương nhiên vẫn còn hiệu lực đối với bạn.Vì vậy bạn không cần mua bảo hiểm mới khi bảo hiểm cũ còn hạn khi sang tên đổi chủ xe máy.
Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:
 
“Điều 10. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm
 
1. Thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là một năm, trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm:
 
a. Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm;
 
b. Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn một năm theo quy định của pháp luật.
 
2. Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm
 
3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới.

Lưu ý sang tên đổi chủ xe máy có cần mua bảo hiểm mới không?

 Hình ảnh minh họa: Lưu ý sang tên đổi chủ xe máy có cần mua bảo hiểm mới không?
 
Như vậy, khi bạn đã sang tên đổi chủ xe máy rồi mà bảo hiểm mang tên chủ xe cũ vẫn còn hiệu lực thì đương nhiên vẫn còn hiệu lực đối với bạn. Điều này có nghĩa khi xảy ra tai nạn thì vẫn được Công ty bảo hiểm chi trả, bồi thường.
HươngPT
Chia sẻ