Lao động bán thời gian có được đóng bảo hiểm xã hội theo luật không?

11:10 - 30/07/2018 Tin pháp luật
Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động hoặc quy định của người sử dụng lao động…
Lao động bán thời gian có được đóng bảo hiểm xã hội theo luật không?
 Hình ảnh minh họa: Lao động bán thời gian có được đóng bảo hiểm xã hội theo luật ?
 
Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như sau: 
 
- Những người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 
- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng…
 
Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ: Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp và người lao động giao kết HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì doanh nghiệp phải đóng BHXH cho người lao động.
 
Do đó, người lao động bán thời gian nếu ký HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì doanh nghiệp phải đăng ký tham gia BHXH và được hưởng lương, nghỉ phép, chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng như đối với lao động làm trọn thời gian.
 
Chia sẻ