FOB là gì? Sự khác nhau giữa FOB và CIF là gì?

10:25 - 06/07/2018 Tin pháp luật
FOB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Free On Board, người bán hàng chỉ giao hàng qua lan can tàu là đã hoàn thành trách nhiệm. FOB và CIF đều giống nhau ở điều kiện là rủi ro được chuyển từ người bán qua người mua ngay sau khi hàng qua lan can tàu; chỉ khác nhau ở trách nhiệm chi phí. Chi tiết xem nội dung bên dưới.

FOB là gì?

FOB là một thuật ngữ được dùng nhiều trong thương mại quốc tế. Trong xuất nhập khẩu FOB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Free On Board, nghĩa là miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là ”Giao lên tàu”. Khi xuất khẩu FOB người bán hàng chỉ giao hàng qua lan can tàu là đã hàon thành trách nhiệm. Mọi rủi ro sẽ được chuyển giao ngay tại thời điểm hàng đã lên tàu.
 
Giá FOB là giá tại cửa khẩu của bên Xuất (giá này chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển hàng hoá tới cảng của bên Nhập)

FOB là gì? Sự khác nhau giữa FOB và CIF

Hình ảnh minh họa: Hình thức xuất khẩu theo điều kiện FOB, nhập khẩu theo điều kiện CIF (Nguồn: Xlogis)

CIF là gì?
 
Cif chính là tên viết tắt của điều kiện giao hàng, có nghĩa là giao hàng tại cảng dỡ hàng: C – cost: Tiền hàng; I – insurance: Bảo hiểm; F – freight: Cước phí.
 
Về cơ bản, Cif còn có nghĩa là sự phân chia trách nhiệm và rủi ro giữa người mua và bán hàng trong thương mại quốc tế. Với điều kiện cơ sở giao hàng là CIF, người bán trả phí vận chuyển (bao gồm chi phí thuê tàu, bảo hiểm đến cảng dỡ hàng) nhưng không chịu rủi ro cho hàng hóa trên chặng vận chuyển biển.
 
Xuất khẩu CIF là người bán (người xuất khẩu) phải giao hàng qua lan can tầu tại cảng gửi hàng, phải mua bảo hiểm cho hàng hoá và thuê tầu (hoặc container) vận chuyển hàng hoá đến cảng dỡ hàng.
 
Sự khác nhau giữa giá CIF và giá FOB:
 
Có thể thấy, FOB và CIF đều giống nhau ở điều kiện là rủi ro được chuyển từ người bán qua người mua ngay sau khi hàng qua lan can tàu; chỉ khác nhau ở trách nhiệm chi phí. Đối với CIF thì người bán phải chịu thêm chi phí bảo hiểm hàng hóa. Đối với FOB, bên nhập sẽ có nhiều lợi ích cả trên bình diện quốc gia và cho doanh nghiệp nhập khẩu. Khi ký kết hợp đồng nhập khẩu theo điều kiện FOB có nghĩa là doanh nghiệp đã giành quyền quyết định vận tải và bảo hiểm hàng hóa về cho mình. Họ sẽ chủ động thương lượng hợp đồng vận tải, bảo hiểm, do đó mà cũng có thể tiết kiệm chi phí khi họ thương lượng được giá cước vận tải tốt hơn, phí bảo hiểm rẻ hơn.
 
Trong thời gian vừa qua, phần lớn các doanh nghiệp trong nước chỉ thực hiện xuất khẩu theo điều kiện FOB, nhập khẩu theo điều kiện CIF.
Chia sẻ