Có được thanh toán tiền BHYT khi bị mất thẻ BHYT?

13:52 - 20/09/2018 Tin pháp luật
Trường hợp bị mất thẻ thì phải đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT và sẽ được cấp giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT. Trong thời gian này, khi đi KCB bạn chỉ cần xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh sẽ được hưởng BHYT theo quy định.
 
Nơi cấp lại thẻ bảo hiểm y tế khi mất
 
Căn cứ Điều 18 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:
 
- Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.
 
- Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.
 
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
 
- Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.
 
Theo đó, thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất. Người bị mất thẻ BHYT phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ. Người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí. Nếu lỗi do tổ chức BHYT hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ BHYT không phải nộp phí.

Có được thanh toán tiền BHYT khi bị mất thẻ BHYT?

Hình ảnh minh họa: Có được thanh toán tiền BHYT khi bị mất thẻ BHYT?
 
Căn cứ Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:
 
“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT
 
4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
 
4.1. Thành phần hồ sơ:
 
a) Người tham gia:
 
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 
– Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.
 
b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).
 
4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.
 
Theo quy định trên bạn cần chuẩn bị Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS, 01 bản/người).
 
Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định:
 
“Điều 3. Phân cấp quản lý
 
3. Cấp thẻ BHYT
 
3.1. BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu”.
 
Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn có trách nhiệm nhận hồ sơ và cấp lại thẻ BHYT cho bạn.
HươngPT
Chia sẻ