Có đất nhưng chưa xây nhà có được cấp sổ hộ khẩu không?

11:21 - 13/08/2018 Tin pháp luật
Khi gia đình bạn có đất nhưng chưa xây nhà về ở thì sẽ không được cấp sổ hộ khẩu theo khoản 1 Điều 12 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013.
Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Luật cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2013:
 
“2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
 
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
 
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
 
c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.”
 

Có đất nhưng chưa xây nhà có được cấp sổ hộ khẩu không?

 Hình ảnh minh họa: Có đất nhưng chưa xây nhà có được cấp sổ hộ khẩu không?
 
Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định về chỗ ở hợp pháp như sau:
 
“1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
 
Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.”
 
Theo quy định của pháp luật, đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.
 
Theo đó, hồ sơ để đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Mặt khác, chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.
 
Như vậy, trong trường hợp này, gia đình nhà bạn đã có đất nhưng chưa xây dựng nhà nên chưa có chỗ ở hợp pháp. Do đó, gia đình bạn không thể đăng ký được sổ hộ khẩu trên mảnh đất này và chỉ khi nào xây dựng xong nhà ở thì gia đình bạn có thể làm hồ sơ đăng ký thường trú trên mảnh đất đó.
HươngPT
Chia sẻ