Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 căn cứ vào văn bản nào?

15:39 - 04/07/2018 Tin pháp luật
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 căn cứ theo quy định tại điều 22 và điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về mức thu nhập chịu thuế.
Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. 
 
Trong năm 2016, việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hàng tháng sẽ thực hiện theo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng bên dưới.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:

 

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
 
Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.
 
Ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân:
 
- Lương căn bản hiện tại của tôi : 4.800.000 đ
- Phụ cấp : 1.200.000đ.
- Tiền cơm tự túc công ty chi trả: 18000X 26 = 480.000 đ
- Lương tháng 13 : 3.200.000đ
- Phép năm : 9 ngày X 2= 18 ngày ..123000 X 18= 2.215.000
- Bảo hiểm ( phần khấu trừ) : 536.000 đ
- ước tính tổng lương của tôi khoảng : 13.000.000 đ.
- Ngoài ra, mẹ chồng tôi năm nay 52 tuổi nhưng do tai nạn đã mất sức lao động.
vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu đóng thì  phải đóng  mức bao nhiêu?
 
Trả lời: 
 
1- Tổng thu nhập - 13 triệu đồng
2- Các khoản được trừ:
- trừ bản thân - 9 triệu đồng
- Bảo hiểm bắt buộc - 536.000 đ
- Tiền cơm hỗ trợ theo quy định- 480.000 đ
- Phụ cấp hưởng theo quy định- 1,2 triệu đồng
- Giảm trừ gia cảnh (mẹ chồng 52 tuồi) - 3,6 triệu (chứng minh hồ sơ: bệnh viện của NN - cấp giấy chứng nhận không có khả năng lao động)
3- Thu nhập tính thuế = (1) - (2) < 0, suy ra: không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

Chia sẻ