Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

11:43 - 08/08/2018 Tin pháp luật
Khi đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới phải làm thủ tục xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.
Theo quy định tại điều 22 Luật cư trú 2006 về xóa đăng ký thường trú có quy định:
 
“Điều 22. Xóa đăng ký thường trú
 
1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:
 
a) Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;
 
b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; 
 
c) Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;
 
d) Ra nước ngoài để định cư;
 
đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ”.
 
Như vậy về nguyên tắc chỉ khi nhận được thông báo của cơ quan đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới thì bên cơ quan có đăng ký thường trú của bên cư trú cũ mới xóa đăng ký thường trú .

Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

 Hình ảnh minh họa: Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú
 
Thủ tục xóa đăng ký thường trú
 
Thủ tục xóa đăng ký thường trú được quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 35/2014/TT-BCA:
 
- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xóa đăng ký thường trú tại cơ quan Công an nơi đăng ký thường trú.
 
- Hồ sơ bao gồm:
 
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 
+ Sổ hộ khẩu;
 
+ Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú;
 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu;
 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, thông báo cho tàng thư căn cước công dân và Công an phường, xã, thị trấn nơi có người bị xóa đăng ký thường trú;
 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo Công an huyện.
Chia sẻ