Những khoản trợ cấp viên chức nhận được khi nghỉ việc

09:29 - 08/06/2020 Tin pháp luật
Viên chức có thể nghỉ việc do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tự nguyện nghỉ việc. Trong trường hợp này, viên chức sẽ được nhận những khoản trợ cấp nào?

Những khoản trợ cấp viên chức nhận được khi nghỉ việc. Ảnh minh họa.

 

Quy định xin nghỉ việc tùy vào loại hợp đồng

 

Hiện viên chức được tuyển dụng sẽ thực hiện theo 02 chế độ hợp đồng: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:

 

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong thời gian từ đủ 12 - 36 tháng;

 

Quy định về việc xin nghỉ việc đới với viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong 7 trường hợp dưới đây.  Và cũng tùy vào từng đối tượng viên chức đã ký hợp đồng làm việc gì với đơn vị sự nghiệp công lập mà được nghỉ việc theo 07 trường hợp này:

 

+ Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

 

+ Không được trả lương đầy đủ hoặc đúng hạn theo hợp đồng làm việc;

 

+ Bị ngược đãi, cưỡng bức lao động;

 

+ Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

 

+ Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ;

 

+ Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà không năng làm việc chưa khôi phục.

 

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Là loại hợp đồng hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hơp đồng.

 

Quy định về việc xin nghỉ việc đối với viên chức ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức năm 2010): Các đối tượng này có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 45 ngày cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Riêng trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

 

Những khoản trợ cấp nào viên chức được hưởng khi nghỉ việc?

 

Theo quy định tại Điều 45 Luật Viên chức, viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc sẽ được hưởng:

 

Trợ cấp thôi việc

 

Điều 39 Nghị định 29/2012/NĐ-CP đã hướng dẫn cho tiết về chế độ trợ cấp thôi việc của viên chức như sau:

 

Nếu Viên chức có thời gian công tác từ 31/12/2008 về trước thì mỗi năm làm việc được tính bằng ½ tháng lương hiện hưởng gồm lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);

 

Nếu viên chức có thời gian công tác từ 01/01/2009 đến nay thì thực hiện theo quy định về trợ cấp thất nghiệp.

 

Trợ cấp mất việc làm

 

Trợ cấp mất việc làm được quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động hiện đang có hiệu lực. Theo đó, mức hưởng trợ cấp mất việc làm là mỗi năm làm việc được trả 01 tháng lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

 

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

 

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, viên chức đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 

- Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

 

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng làm việc;

 

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;

 

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ trường hợp đi học tập có thời hạn từ 12 tháng trở lên, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư…

 

Lưu ý: Nếu viên chức thuộc 3 trường hợp:

 

+ Bị buộc thôi việc;

 

+ Không thuộc trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập;

 

+ Chấm dứt hợp đồng làm việc khi khi viên chức có quyết định nghỉ hưu.

 

Thì sẽ không được nhận các khoản trợ cấp nêu trên.

 

>>> Xem thêm:

 

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 hiệu lực ngày 01/7/2020 có gì mới?

 

Tailieuluat
Chia sẻ