Xử lý ra sao khi một người có từ 2 sổ BHXH trở lên

11:35 - 30/08/2018 Tin pháp luật
Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

một người có 2 sổ bảo hiểm

Hình ảnh minh họa: Xử lý ra sao khi một người có từ 2 sổ BHXH trở lên
 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) như sau:
 
- NLĐ giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều NSDLĐ mà NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 
- NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc thuộc trách nhiệm của NSDLĐ theo quy định của pháp luật.
 
Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định số 595/QĐ-BHXH) quy định về hoàn trả như sau:
 
- Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.
 
- Hoàn trả tiền đóng BHXH cũng được quy định tại tiết e điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định số 595/QĐ-BHXH như sau:
 
Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của NSDLĐ), không bao gồm tiền lãi.
 
ThanhNT
Chia sẻ