Mức chi trả tối đa cho các khoản được trừ khi tính đóng BHXH

16:06 - 21/08/2018 Tin pháp luật
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, có 14 khoản chế độ phúc lợi không tính vào đóng BHXH bắt buộc.
 Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động.

Mức chi trả tối đa cho các khoản được trừ khi tính đóng BHXH

 Hình ảnh minh họa: Mức chi trả tối đa cho các khoản được trừ khi tính đóng BHXH
 
Theo đó, sẽ có 14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ tháng 1/2018, bao gồm:
 
1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của bộ Luật lao động 2012
 
2.Tiền thưởng sáng kiến
 
3. Tiền ăn giữa ca
 
4. Tiền hỗ trợ xăng xe
 
5. Tiền hỗ trợ điện thoại
 
6. Tiền hỗ trợ đi lại
 
7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ
 
8. Tiền hỗ trợ nhà ở
 
9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ
 
10. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết
 
11. Tiền hộ trợ lao động có người thân kết hôn
 
12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 
13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khách ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
 
Theo BHXH Việt Nam, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
 
Riêng với những đối tượng hưởng lương do Nhà nước quy định, từ 1/1/2018, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề  theo mức lương cơ sở quy định từng thời kỳ.
 
Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 
 
HươngPT
Chia sẻ