Thi tuyển công chức và quy trình mới nhất hiện nay

15:03 - 21/05/2020 Tin pháp luật
Trúng tuyển công chức là ước muốn của nhiều người. Muốn trúng tuyển, người dự tuyển phải trải qua một kỳ thi. Vậy, quy trình thi tuyển công chức hiện nay thế nào?

Thi tuyển công chức và quy trình mới nhất hiện nay. Ảnh minh họa.

 

Điều 37 Luật Cán bộ, công chức quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

 

Những trường hợp như: người dự tuyển cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… đặc biệt khó khăn thì được xét tuyển.

 

Bên cạnh đó, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, các trường hợp sau đây được tuyển dụng đặc biệt, bao gồm:

 

- Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

 

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

 

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

 

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

 

- Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp….

 

Về điều kiện dự tuyển được quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức:

 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 

- Đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

 

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp…

 

Quy trình thi tuyển quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP gồm 2 vòng thi.

 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.  

 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.


Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:


Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng. Thời gian thi 60 phút;

 

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

 

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.


Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành


Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

 

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết. Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo.

 

Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết): 100 điểm.

 

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.

Tailieuluat
Chia sẻ