Thi bằng lái xe năm 2020 phải đóng những khoản phí gì?

10:27 - 30/06/2020 Tin pháp luật
Năm 2020 là năm có sự thay đổi về chương trình đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Như vậy, khi thi bằng lái thì các khoản phí có gì thay đổi so với những năm trước?

1. Học phí thay đổi từ năm 2020, tùy cơ sở đào tạo

 

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT thì các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe chi tiết theo từng học phần tùy thuộc vào:

 

- Cơ sở vật chất đào tạo lái xe

 

- Chương trình đào tạo

 

- Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

- Định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái xe ban hành…

 

Do đó, có thể thấy, học phí đào tạo bằng lái xe do cơ sở đào tạo lái xe quy định, mức học phí này có thể giống hoặc khác giữa các cơ sở đào tạo.

 

Tuy nhiên, từ năm 2020, quy trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe có bổ sung thêm chương trình đào tạo cũng như đầu tư thêm cơ sở vật chất nên mức học phí cũng được điều chỉnh cao hơn, mức tăng này không cụ thể mà phù thuộc vào từng cơ sở đào tạo.

 

Cụ thể về chương trình đào tạo bổ sung, cơ sở vật chất… được quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, quy trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe ô tô từ năm 2020 bổ sung thêm nội dung đào tạo, cơ sở vật chất để theo dõi học và thi, cụ thể:

 

- Có thêm nội dung học về Phòng, chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, Từ 01/01/2020 ( đối với chương trình đào tạo lái xe hạng B1, B2, hạng C).

 

- Lắp camera IP, có độ phân giải HD trở lên tại phòng sát hạch lý thuyết và sân sát hạch lái xe để truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.

 

- Ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1)… từ 01/05/2020.

Thi bằng lái xe năm 2020 phải đóng những khoản phí gì? Ảnh minh họa.

 

2. Phí sát hạch áp dụng thống nhất trên cả nước


Người dự thi giấy phép lái xe phải nộp phí sát hạch theo Biểu mức thu phí sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư 188/2016/TT-BTC. Cụ thể:

 

-  Thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

 

+ Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/ lần

 

+ Sát hạch thực hành: 40.000 đồng/ lần

 

-  Thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

 

+ Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/ lần

 

+ Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/ lần

 

+ Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 0.000 đồng/ lần

 

- Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước, người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó.

 

3. Lệ phí cấp giấy phép lái xe

 

Người dự thi phải nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần

 

Không phân biệt hạng bằng lái, cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe.

 

(Căn cứ theo Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe ban hành kèm Thông tư 188/2016/TT-BTC)

 

Tailieuluat
Chia sẻ